Çalışma İzni Başvurusu Gerekli Evraklar

Çalışma izni başvurusu gerekli evraklar Türkiye'de yurt içinde çalışma izni almak isteyen bir firma çalışanı için gerekli evrakları listeliyoruz. İşverenin hazırlaması gereken evraklar arasında kurumlar vergisi beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve SGK hizmet döküm listesi ve SGK tahakkuk fişi bulunuyor. İstihdam edilecek personel ise pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, ikamet izni fotokopisi, diploma ve işveren ile imzalanmış iş sözleşmesi gibi evrakları hazırlamalı. Eğer kişi halihazırda başka bir yerde çalışıyorsa, mevcut çalışma izni fotokopisi ibraz etmeli.

Çalışma İzni Başvurusu Gerekli Evraklar

Çalışma izni başvurusu gerekli evraklar listeliyoruz işverenin hazırlaması gereken evraklar arasında kurumlar vergisi beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve SGK hizmet döküm listesi ve SGK tahakkuk fişi bulunuyor. İstihdam edilecek personel ise pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, ikamet izni fotokopisi, diploma ve işveren ile imzalanmış iş sözleşmesi gibi evrakları hazırlamalı. Eğer kişi halihazırda başka bir yerde çalışıyorsa, mevcut çalışma izni fotokopisi ibraz etmeli.

Yurtdışı Yabancı Çalışma İzni Evrak Listesi

Firma çalışanı için yurt dışında çalışma izni almak için gerekli evraklar ve başvuru süreci açıklanmaktadır. İşveren tarafından hazırlanması gereken evraklar arasında kurumlar vergisi beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, SGK hizmet döküm listesi ve elektronik imza yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tarafından hazırlanması gereken evraklar arasında ikamet izni fotokopisi, pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, diploma ve iş sözleşmesi yer almaktadır. Ayrıca, yurt dışından çalışma izni başvurularında konsolosluğa ibraz edilecek evraklar ülkelere göre değişebilir.

Hangi evrakların hazırlanması gerekiyor yurt dışında çalışma izni için?

İşveren tarafından: Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, SGK Hizmet Döküm Listesi ve Elektronik İmza. Personel tarafından: İkamet İzni Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Biyometrik Fotoğraf, Diploma ve İş Sözleşmesi.

Konsolosluğa ibraz edilecek evraklar yurt dışından çalışma izni başvurularında nasıl şekillendirilir?

Ülkelere göre değişebilir, kişinin uyruğunda bulunduğu ülkedeki temsilciliklerimizin taleplerine göre şekillendirilir.

Yurt İçi Başvuru Çalışma İzni Gerekli Evraklar

Türkiye’de yurt içinde çalışma izni almak isteyen bir firma çalışanı için gerekli evrakları listeliyor. İşverenin hazırlaması gereken evraklar arasında kurumlar vergisi beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve SGK hizmet döküm listesi ve SGK tahakkuk fişi bulunuyor. İstihdam edilecek personel ise pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, ikamet izni fotokopisi, diploma ve işveren ile imzalanmış iş sözleşmesi gibi evrakları hazırlamalı. Eğer kişi halihazırda başka bir yerde çalışıyor

Firma çalışanı için yurt içinde çalışma izni almak için gerekli evraklar nelerdir?

İşverenin hazırlaması gereken evraklar arasında kurumlar vergisi beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve SGK hizmet döküm listesi ve SGK tahakkuk fişi bulunur. İstihdam edilecek personel ise pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, ikamet izni fotokopisi, diploma ve işveren ile imzalanmış iş sözleşmesi gibi evrakları hazırlamalıdır. Eğer kişi halihazırda başka bir yerde çalışıyorsa, mevcut çalışma izni fotokopisi ibraz etmelidir.

Ev Hizmetleri Çalışma İzni Gerekli Evraklar Yurt İçi Başvuru

Ev hizmetleri çalışma izni için yurt içi başvuruda, işverenin kimlik fotokopisi, adres kayıt belgesi, nüfus kayıt örneği ve elektronik imza gibi belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Aynı zamanda işe alınacak olan kişinin pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi ve varsa diploma fotokopisi gibi evrakları hazırlaması gerekmektedir.

İşverenin hangi belgeleri hazırlaması gerekir?

İşverenin kimlik fotokopisi, adres kayıt belgesi, nüfus kayıt örneği ve elektronik imza gibi belgeleri hazırlaması gerekmektedir.
İşe alınacak olan kişinin hangi evrakları hazırlaması gerekir?
İşe alınacak olan kişinin pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi ve varsa diploma fotokopisi gibi evrakları hazırlaması gerekmektedir.

Ev Hizmetleri Çalışma İzni Gerekli Evraklar Yurt Dışı Başvuru

İşveren ve işçi için gerekli olan evraklar belirtilmektedir. İşverenin hazırlaması gereken evraklar arasında kimlik fotokopisi, adres kayıt belgesi, nüfus kayıt örneği ve elektronik imza bulunmaktadır. İstihdam edilecek personelin hazırlaması gereken evraklar arasında pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve konsolosluk başvuru formu yer almaktadır. Yaşlı bakımı görev pozisyonunda çalıştırılacaksa, bakılacak kişinin kimlik fotokopisi ve adres kayıt belgesi de gereklidir. İşveren ile işçi arasında imzalanmış iş sözleşmesi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına başvuru esnasında yüklenecek ve konsolosluğa ibraz edilecektir.

Kimlik fotokopisi nedir?

Kimlik fotokopisi, bir kişinin kimlik bilgilerini içeren belgenin fotokopisi olarak tanımlanır.

Adres kayıt belgesi nereden alınır?

Adres kayıt belgesi e-devlet sistemi aracılığıyla çıktı alınabilir.

Elektronik imza nereden temin edilir?

Elektronik imza, postanelerden ya da e-imza satışı yapan şirketlerden temin edilebilir.

İş sözleşmesi ne amaçla yapılır?

İş sözleşmesi, işveren ile işçi arasındaki sözleşme olarak tanımlanır ve çalışma şartlarını, ücretleri, yasal hakları ve yükümlülükleri belirler.

Çalışma İzin Değerlendirme Sürecinde Gerekli Bilgi ve Belgeler

Çalışma izin başvuruları yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine veya Türkiye’de bulunan yabancıların geçerli ikamet izni olan yerlere yapmaları gerekir. Başvuru yaparken gerekli belgeler arasında işveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi, pasaport sureti, Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu bulunmaktadır.

Çalışma izin başvurusu nasıl yapılır?

Çalışma izin başvuruları yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine veya Türkiye’de bulunan yabancıların geçerli ikamet izni olan yerlere yapmaları gerekir.

Hangi belgeler çalışma izin başvurusunda istenir?

İstenilen belgeler arasında işveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi, pasaport sureti, Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu bulunmaktadır.

Eğitim Sektörü

Eğitim sektöründe görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi) ve yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname” gerekmektedir.

Eğitim sektöründe görev alacak yabancılar için ne tür belge gerekmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığından alınmış mesleki yeterliliğini gösterir belge (Ön İzin Belgesi) gerekmektedir.

Eğitim sektöründe yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için ne tür belgeler gerekmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname” gerekmektedir.

Sağlık Sektörü

Yabancı sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kurumlarında görev alabilmeleri için görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Ön İzin Belgesi gerekmektedir. Ayrıca, yabancı istihdam edecek özel sağlık kurumlarının da İl Sağlık Müdürlüğünden Faaliyet İzin Belgesi alması gerekmektedir.

Yabancı sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kurumlarında görev alabilmeleri için gereken belgeler nelerdir?

Ön İzin Belgesi ve Faaliyet İzin Belgesi

Bu belgeler nereden alınır?

Ön İzin Belgesi, görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünden alınır. Faaliyet İzin Belgesi, İl Sağlık Müdürlüğünden alınır.

Bu belgelerin elektronik olarak nasıl gönderildiği hakkında bilgi var mı?

Ön İzin Belgesi elektronik başvuru esnasında taranılarak çevrimiçi gönderilecektir.

Turizm Sektörü

Turizm işletmelerinde istihdam edilecek yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı‘ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi veya Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi gerekmektedir. Belge elektronik olarak başvuru esnasında gönderilmelidir.

Turizm işletmelerinde istihdam edilecek yabancılar için hangi belgeler gereklidir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi veya Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi gereklidir.

Eğlence Sektörü

Turizm ve Eğlence sektörlerinde çalışacak yabancılar için işverenlerin, belirli belgeleri (işletme ve yatırım belgesi, faaliyet belgesi, çalışma izni, iş sözleşmesi, apostil şerhi vb.) elektronik olarak taratarak çevrimiçi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Turizm sektöründe çalışacak yabancılar için gereken belgeler nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi veya Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi.

Eğlence sektöründe çalışacak yabancılar için gereken belgeler nelerdir?

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.), Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen İş Sözleşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi.

Belgelerin nasıl sunulması gerekiyor?

Elektronik olarak taratılmış haliyle çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Havacılık Sektörü

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışacak yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı gerekir. Bu belge elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi olarak gönderilmelidir. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Validasyon Belgesi de alınması gerekir.

Hangi belgelerin gerekli olduğu havacılık sektöründe çalışacak yabancı pilotlar için?

Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Validasyon Belgesi

Bu belgeler nasıl sunulmalıdır?

Elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Mühendis ve Mimarlar

Mühendis ve mimarlar için çalışma izni talep edilen yabancıların yurt dışında yükseköğrenim gördüğü durumda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” elektronik olarak gönderilmelidir. Ayrıca, mühendis/mimar/şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispat etmek için ücret bordosu elektronik olarak gönderilmelidir.

Hangi belgelerin elektronik olarak gönderilmesi gerekiyor?

Yurt dışında yükseköğrenim görmüş mühendis ve mimarlar için “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”.

Yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişilikler için “Ücret Bordosu” Hangi yönetmeliğe göre yabancıların diplomaları denkliği sağlanıyor?

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği.

Hangi durumda yabancılar için çalışma izni talep edilir?

Mesleki Hizmetler kapsamında mühendis veya mimar olarak çalışmak için.

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirket ve Şubeler

Türkiye’de faaliyet gösteren doğrudan yabancı yatırımlar kapsamında çalışacak yabancı personel için gerekli olan başvuru esaslarını ve gerekli belgeleri açıklamaktadır. Metin, şirket ve şubelerin kriterleri karşılaması halinde yabancı personel istihdam etmelerine izin verilen özellikleri, istihdam edilecek yabancı personel için gerekli olan belgeleri ve irtibat büroları için gerekli olan belgeleri açıklamaktadır. Özet olarak, Türkiye’de yabancı yatırımlar kapsamında çalışacak yabancı personel için gerekli olan başvuru esasları ve belgeler açıklanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button