İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Oturma İzni Gerekli Evraklar

İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler başvuru türü, çeşidi, yabancının durumu ve ikamet izni başvurusuna göre değişkenlik gösterebilir.İkamet İzni yabancıların Türkiye’ de ikamet etmelerini sağlayan Göç İdaresi tarafından belirli belgeler sunularak ikamet izni başvurusu sonucunda alınan belgedir.İkamet izni başvurularında yabancını başvuruda istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlaması en geç 30 gün için de göç idaresine ikamet izni başvuru ve istenen bilgi, belgeler teslim edilir.

Kısa Dönem ( Turistik İkamet İzni ) İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Pasaport , Pasaport Uzatma Sayfası
 • Vize veya E-Vize
 • Pasaport İşlem Görmüş Sayfa Fotokopileri
 • Yabancı Sağlık Sigortası ( İlk 5 Sayfa Fotokopisi )
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (50×60 cm beyaz arka fonlu) Son Altı ay İçinde ICAO Standartlarında Çekilmiş Olmalıdır.
 • Eski İkamet İzni İkamet Tezkeresinin Fotokopisi
 • Noter Onaylı Kira Kontratı ( Göç İdaresinin Talep Ettiği Yeni Formatta Noter Onaylı Kira Kontratı )
 • Taahhütname ( Yabancı İse Pasaport ve İkamet Fotokopisi )
 • Taahhüt veren evli ise eşi de noterde taahhüt verecektir.
 • Taahhüt Veren Yabancının  Barkodlu Yerleşim Yeri Belgesi
 • Yerleşim Yeri Belgesi ( İkametgah Belgesi )
 • Turizm Formaları Doldurulacaktır ( Turizm Formları Türkçe Olarak Doldurulacaktır. )
 • Yabancının Pasaport Aslı Beraberinde Olmaladır
 • Yabancının Adına Kayıtlı Elektrik, Su Veya Doğalgaz Faturası
 • Tapu Fotokopisi
 • Numarataj
 • Taşınmaz Değerleme Raporu
 • Tapu’ da akrabalık ilişkisi olacaksa Konsolosluk ve Kaymakamlık onaylı akrabalık gösteren Belge
 • İkamet İzni Harç Ödeme Makbuzları

Yabancıların ikamet izni başvurusu sırasında eksik evrak yada ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı belge ve bilgiler yabancıya bildirilir ve bidirim yapıldıktan 30 (Otuz) gün içerisinde eksik evrak belgelerini kendisi veya yasal temsilcisi teslim etmelidir.30 günü aşan eksik evrak teslim başvuruları kabul edilmeyecektir bu hususta yabancılar dikkatli olması gerekmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak yeri gösterir belge (tapu fotokopisi, kira sözleşmesi, otel belgesi, öğrenci yurt belgesi, noter onaylı taahhüd belgesi)
 • Başvuru sırasında belgelerin aslını yanınızda bulundurmanız gerekir ve izin süresi için yeterli sağlık sigortasının olması gerekmektedir. Adres kayıt sistemine kayıtlı olmanız halinde, il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alabileceğiniz e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü “Yerleşim Yeri Belgesi” de gereklidir.

Kısa dönem ikamet izni için belgeler kalış nedenine göre değişebilir.

Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler için kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış bir amacına uygun vize, yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli bir belge gerekir.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar için konutun şahsa ait olduğunu gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi) fotokopisi gerekir. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar için temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu, noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gerekir.

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar için hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge) gerekir.

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler için eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi/AIESEC belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge) gerekir.

Turizm amaçlı kalacaklar için idarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge gerekir.

Kısa dönem ikamet izni için yabancı sağlık sigortasının kaç sayfasının fotokopisi gereklidir?

Yabancı sağlık sigortasının ilk 5 sayfasının fotokopisi gereklidir.

Kısa dönem ikamet izni için biyometrik fotoğrafların nasıl çekilmiş olması gerekir?

Biyometrik fotoğrafların 50×60 cm beyaz arka fonlu ve ICAO standartlarında çekilmiş olması gerekir.

Kısa dönem ikamet izni için eski ikamet izni ikamet tezkeresinin fotokopisi gerekli mi?

Evet gerekli.

Kısa dönem ikamet izni için eski ikamet izni ikamet tezkeresinin fotokopisi gerekli mi?

Gereklidir.

İkamet İzni Başvurularında Çocuklardan İstenen Belgeler

Çocuklar için pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerden anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir. Eğer anne veya babadan birisinin bulunmaması durumunda onaylı muvafakatname istenir. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. Belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

18 yaşından küçükler için yurt dışında bulunan anne/baba veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname aranır.

Çocuklar için pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerde anne ve baba tespit edilemiyorsa ne istenir?

Onaylı doğum belgesi

Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumunda ne istenir?

Onaylı muvafakatname

Boşanma halinde ne istenir?

Onaylı velayet belgesi

Belgeler Türk makamlarından alınmışsa ne gerekmektedir?

E-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olması

Yurt dışından temin edilmiş belgelerde ne gerekmektedir?

Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması

18 yaşından küçükler için ne aranır?

Yurt dışında bulunan anne/baba veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname.

 • Biyometrik Fotograf 4 Adet
 • Pasaport Aslı Ve Fotokopisi
 • Uzatma Başvurusu Yapılacaksa İkamet İzni Fotokopisi
 • Doğum Belgesi Apostilli Ayrıca Konsolosluk Ve Kaymakamlık Onayı İstenecektir
 • Baba ve Anne Pasaport Fotokopileri , Başvuru Formları Eğer Varsa İkamet İzni Fotokopisi
 • Noterden Anne veya Babaya Muvafatname Verilmeli
 • Velayet Belgesi Noter Onaylı
 • Eğer Anne veya Baba Ölmüş İse Ölüm Belgesi

Kısa Dönem İkamet İzni Türleri

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek yabancıların ikamet izinleri
 2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara ikamet izni
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklara verilen ikamet izni
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olan yabancıların ikamet izinleri
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar
 6. Turizm amaçlı kalacak Turistik ikamet izni başvurusu
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancıların ikamet izinleri
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancıların ikamet başvurusu
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş yapan yabancılar
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak yabancı uyruklular
 12. Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edecek olan yabancılar

Öğrenci İkamet İzni İstenen Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar)
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır)
  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
  İkamet kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz (Uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve konsolosluk okullarında öğrenim görenler için ikamet izni harç belge/makbuzu da gereklidir)
 • Geçerli sağlık sigortası (sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır)
 • Yerleşim Yerini Gösterir Belge (kendi evinizde kalıyorsanız tapu fotokopisi, kira sözleşmesi ile kalıyorsanız kira sözleşmenizin noter onaylı örneği, otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler, öğrenci yurtlarında kalıyorsanız yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge, üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü).

Öğrenci İkamet İzni Gerekli Evraklar

 • Öğrenci Belgesi Aslı Ve Aktif Olduğunu Gösteren Türkçe Öğrenci Belgesi
 • Öğrenci Öğrenim Süresini Gösteren Belge

Hangi belgeler gerekli ilkokul için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize.

Hangi belgeler gerekli ortaokul için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize.

Hangi belgeler gerekli lise için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize.

Hangi belgeler gerekli askeri liseler için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize.

Hangi belgeler gerekli MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize ve harca tabi.

Hangi belgeler gerekli ön lisans için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli lisans için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli lisans – diş hekimliği/eczacılık/veterinerlik fakülteleri için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli lisans – tıp fakültesi için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli harp okulları için ikamet izni için?

Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize.

Hangi belgeler gerekli yüksek lisans için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli doktora için ikamet izni için?

Cevap: Ortak belgeler.

Hangi belgeler gerekli tıpta uzmanlık eğitimi alanlar için ikamet izni için?

Cevap: TUS kapsam

Hangi belgeler gereklidir ilkokul (1 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir ortaokul (1 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir lise (1 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir askeri liseler (1 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir ön lisans (2 yıl) için?

Ortak Belgeler

Hangi belgeler gereklidir lisans (4 yıl) için?

Ortak Belgeler

Hangi belgeler gereklidir lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl) için?

Ortak Belgeler

Hangi belgeler gereklidir lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl) için?

Ortak Belgeler

Hangi belgeler gereklidir harp okulları (4 yıl) için?

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve ortaöğretim için)

Hangi belgeler gereklidir yüksek lisans (2 yıl) için?

Ortak Belgeler

Hangi belgeler gereklidir doktora (3 yıl) için?

Ortak Belgeler

Öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden dolayı üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. İdare talep ederse öğrenci belgeleri, öğrenim görülen kurumdan eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak veya e-devlet sisteminden alınarak telim edilmelidir. Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir. İkamet izni süreniz içinde; aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam etmeniz veya aynı şehirde farklı bir üniversiteye geçiş yapmanız halinde, öğrencilik statünüzde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinizin güncellenmesi için durumunuzu il göç idaresi müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildirmeniz gerekmektedir. Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişikliği olması halinde 10 gün içerisinde yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat etmeniz gerekmektedir. Bütün işlemleriniz yeni üniversitenizin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklardan İstenen Belgeler

 • Başvuru Sahibi Gereken Evraklar:

Biyometrik fotograf (4 adet), Pasaport fotokopisi (son giriş tarihi ve vize dahil), Eski ikamet izni fotokopisi (varsa), Talep ettiği dönemi kapsayan sağlık sigortası (tarafımızca yapılacaktır), Noter onaylı kira kontratı veya taahhhütname

 • Şirketten Gereken Evraklar:

Noter onaylı ticaret sicil gazetesi, Noter onaylı faaliyet belgesi, Noter onaylı vergi levhası, Noter onaylı imza sirküleri, Ne tür bir bağlantı kuracağını açıklayan kaşeli imzalı şirket yazısı.

 • Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi Aslı Ve Fotokopisi
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopi
 • Noter Onaylı Faaliyet Belgesi Fotokopi ve Aslı
 • Noter Onayı Yapılmış Vergi Levhası
 • Türkiye’ de Kuracağı Bağlantı Türünü Açıklayan Kaşeli İmzalı Şirket Yazısı ve Dilekçesi

Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılardan İstenen Belgeler

 • Tapu Aslı Ve Fotokopisi
 • Numarataj Belgesi
 • Tapu Değerleme Raporu

Tedavi Amaçlı İkamet İzni Gerekli Evraklar

 • Başhekim veya mesul Müdür Onaylı Hastalığın ismi ve Tedavİ Süresini Gösteren Belge,
 • Eğer Refakat Edilecekse Refakat ve Tedavi Yazısı
 • Tedavi Amaçlı Türkiye Vizesi

Aile İkamet İzni İstenen Belgeler

Aile ikamet izni için istenen belgeler arasında başvuruda bulunanın kendisinden;

1. İkamet izni başvuru formu,

2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,

3. Dört adet biometrik fotoğraf,

4. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar,

5. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin fotokopisi istenmektedir. Başvuranın çocuk olması halinde ise anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi, boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi, ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi gibi belgeler de istenmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

6.İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar

7.Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin fotokopisi

 • Destekleyici için gereken evraklar:

 

 • T.C. Kimlik veya Pasaport fotokopisi
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf (5×6 ölçüde, beyaz fonlu)
 • Yerleşim yeri belgesi
 • Vukuatlı aile durumu gösteren nüfus kayıt örneği
 • Adli sicil kaydı
 • SGK provizyon belgesi veya özel sağlık sigortası
 • SGK hizmet dökümü
 • Gelir durumu gösterir belge (3 aylık maaş bodrosu veya banka hesap dökümleri)
 • İmza sirküleri
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi (ilk 3 sayfası)

Başvuranın çocuk olması halinde, destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin ergin olmayan çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu için ek olarak aşağıdaki belgeler istenir:

 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname
 • Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi
 • Türk makamlarından alınmış olan belgelerin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olması gerekmektedir. Yurt dışından temin edilmiş olan belgelerin apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Belgede apostille şerhi olmaması halinde, belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Gerekli Belgeler

 • İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi
 • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı
  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz
 • Geçerli sağlık sigortası

Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge gibi belgeler arasında yer almaktadır. Başvuruda istenen belgelerin aslı veya fotokopisi yanınızda bulunmalıdır. Ayrıca, ilgili makamların e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgelerini istemeleri söz konusu olabilir.

Uzun dönem ikamet izni için çocuklar için gerekli belgeler

Uzun dönem ikamet izni için çocuklar için gerekli belgeler arasında pasaport, ulusal kimlik kartı, onaylı doğum belgesi, onaylı muvafakatname, onaylı velayet belgesi ve onaylı taahhütname bulunur. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük çocuklar için ise annesi/babası veya yasal temsilcisi tarafından onaylı muvafakatname istenir.

Uzun dönem ikamet izni için hangi belgeler istenir?

Pasaport, ulusal kimlik kartı, onaylı doğum belgesi, onaylı muvafakatname, onaylı velayet belgesi ve onaylı taahhütname istenir.

Belgelerin nasıl olması gerekir?

Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

18 yaşından küçük çocuklar için ne gerekir?

Annesi/babası veya yasal temsilcisi tarafından onaylı muvafakatname istenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button