Süresiz Çalışma İzni

Türkiye'de çalışma izni almak isteyen yabancılar için rehber

Süresiz Çalışma İzni

Süresiz çalışma izni olan yabancıların çalışma izni belgelerini, izin başlangıç tarihi itibarıyla her beş (5) yılda bir yenilemesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki yabancıların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde (2 Şubat 2023’e kadar) başvurularını yapmaları zorunludur.

Süresiz çalışma izni belgelerini yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yabancıların izinleri ise 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca iptal edilecektir.

Başvuru Süresi
Belge yenileme başvurularının 5 yıllık sürenin dolmasından önceki altı ay içerisinde ve her halükarda süre dolmadan yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi
Bu kapsamda olan yabancıların https://ecalismaizni.csgb.gov.tr adresinden giriş yaparak “Süresiz Çalışma İzni Kart Yenileme İşlemleri” menüsünden elektronik imza ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri
Başvuru belgelerine yabancıya ait biyometrik fotoğraf, güncel pasaport sureti ile mevcut süresiz çalışma izni belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Esasları
Süresiz çalışma izni belgesini yenileme başvurusu değerlendirilirken yabancının sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ve güncel işyeri bilgilerine ilişkin hususlar dikkate alınmaktadır.

Yenileme Ücreti
Yenilenen süresiz çalışma izni belgesi harca tabi olmayıp sadece değerli kâğıt bedeli alınır.

2022 yılı için değerli kâğıt bedeli 160 TL’dir.

İlgililere duyurulur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button