Tahdit Kodu Nedir

Yabancı Tahdit Kodları

Tahdit Kodu Nedir?

Tahdit kodu bir ülkede bulunan bir kişinin ülkeye girişini yasaklayan bir koddur. Bu kod, kişinin ülkeye giriş yapmasına izin verilmeyebilir veya belirli bir süre için ülkeye giriş yasağı uygulanabilir. Giriş yasağı tahdit kodu, çeşitli nedenlerle verilebilir ancak genellikle vize ihlali, ikamet ihlali, çalışma izni ihlali ,suç işlemiş olarak gösterilen kişiler için kullanılır. Giriş yasağı tahdit kodunun amacı, ülkeye güvenlik açısından risk oluşturabilecek kişilerin ülkeye girişini engellemektir.

Yabancı Tahdit Kodları ( Deport Kodları )

 • V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
 • V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
 • V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
 • V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
 • V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
 • G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
 • G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
 • Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
 • Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
 • Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
 • Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
 • Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
 • Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
 • Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
 • Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
 • Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
 • K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
 • N-99 (Interpol kodu)
 • O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
 • N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)

V-69 tahdit kodu Türkiye’de ikamet izni iptal edilen yabancılar için bir kodlama sistemidir. Bu kodlama sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yabancı ülkelerin ülkeden ayrılışını takip etmek amacıyla kullanılır. Eğer V-69 koduyla ikamet izniniz iptal edilmişse, Türkiye’den ayrılmanız gerektiği anlamına gelir. Bu durumda, ülkeden ayrılışınızı teslim olma talimatlarına uymalısınız.İkamet izni için başvuruda bulunulan belgelerin sahte olması ve nu gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve yabancıya beş (5) yıl süreyle ikamet izni verilemez.

V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)

V-71 tahdit kodu Türk hukukundaki bir hükme atıftır. V-71 tahdit kodu Yeri tespit edilemeyen veya bulunamayan yabancı şahıslarla ilgili bir hüküm olduğunda konulmaktadır.

V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)

V-70 tahdit kodu Türk hukukunda hileli evlilik yapan yabancı kişilerle ilgili bir hükümdür. Spesifik olarak, göçmenlik yardımları elde etmek veya göçmenlik yasalarından kaçmak amacıyla evlilik yapan yabancı bireylerin sınır dışı edilmesine izin veren bir hüküm gibi görünmektedir. Hileli evlilik yapmanın ciddi bir suç olduğunu ve hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde önemli yasal sonuçları olabileceğini belirtmek önemlidir.V-70 tahdit kodu konulduğunda yabancı kişilerin ülkeye girişi beş (5) yıla kadar yasaklanır.

V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)

V-77 tahdit kodu Türk hukukunda, hakkı olmadığı halde Ahıska Türk vatandaşlığına başvuran yabancılarla ilgili olduğu görülen bir hükümdür. Ahıska Türkleri, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Kafkasya’daki Ahıska bölgesinden (Ahiska veya Ajaria olarak da bilinir) Osmanlı İmparatorluğu’na göç eden Türk ailelerinin torunları olan Türk vatandaşlarıdır. Bir kişinin Ahıska Türk vatandaşlığına hak kazanabilmesi için bu ailelerden birinin soyundan geldiğini kanıtlaması gerekir.

V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)

V-84 tahdit kodu Türk hukukunda ülkeye giriş tarihinden itibaren 10 gün içinde oturma izni alması gereken yabancılarla ilgili olduğu görülen bir hükümdür. Türkiye’de oturma izni almak için gerekli şartlarına uygun olmak için yabancının 10 gün içerisinde ikamet izni başvurusu yapması gerekmektedir.Yabancı V-84 tahdit kodunu ihlal etmesi durumunda süreli giriş yasağı konulur.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)

G-78 tahdit kodu bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılara konur Türkiye’ye girişleri süresiz olarak yasaklanır.Türk hukukunda bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olan yabancı bireylerle ilgili gibi görünen bir hükümdür.  Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olan bireylere saygılı ve onurlu bir şekilde davranılmasını ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tıbbi bakım ve desteğin sağlanmasını tavsiye ettiğini de belirtmek önemlidir. Ayrıca, bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olan kişilerin, hastalığın başkalarına yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri ve yönergeleri izlemesi önerilir.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)

G-87 tahdit kodu Türk hukukunda kamu güvenliği veya ulusal güvenlik için tehdit oluşturan yabancı kişilerle ilgili olduğu görülen bir hükümdür.Kamu güvenliğini veya millî güvenliği tehdit ettiği değerlendirilen yabancı kişilere konur.Kamu güvenliğinin ve ulusal güvenliğin korunmasının dünyanın her yerindeki hükümetler için önemli bir endişe kaynağı olduğunu ve vatandaşların ve bölge sakinlerinin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için önlemler alınabilmektedir. Ancak bu tedbirlerin adil ve hukuk devletine uygun olarak uygulanmasını sağlamak da önemlidir.

Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)

Ç-113 tahdit kodu Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren veya çıkan yabancı kişilerle ilgili olduğu görülen Türk hukukunda yer alan bir hükümdür.Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren veya çıkan yabancı kişiler konularak bu kişilerin iki (2) yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenmektedir.Ek olarak idari para cezası konur eğer yabancı bu para cezasını ödemez ise 5 yıl daha giriş yasağı konur.

Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)

Ç-114 tahdit kodu hakkında adli işlem yapılan yabancılara konulan sınır dışı etmem kararıdır. Türkiye’de yabancı uyruklular hakkında adli işlem yapılırken kullanılan bir koddur. Bu kod, yabancının ülkeden çıkarılıp, ülkeye girişinin yasaklanması anlamına gelebilir. Bu tahdit, yabancının suç işlediği ya da güvenlik riski oluşturduğu düşünülerek verilebilir.Yabancının suçlu olup olmaması kararı değiştirmez ve 2 yıl ülkeye giriş yasağı konur.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)

Ç-115 tahdit kodu Türk hukukunda cezaevinden tahliye edilen yabancılara konulan tahdit kodudur.Türkiye kanunlarında  suç işleyen ve Türkiye’ de  hapis cezasını tamamlayarak tahliye olan yabancıalra bir (1) yıl Türkiye’ ye giriş yasağı konulur.Hapishaneden salıverilen kişilere yönelik muamelenin, salıverildikleri ülkeye ve yasal sisteme bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)

Ç-116 tahdit kodu Türk hukukunda kamu sağlığını veya ahlakını tehdit eden faaliyetlerde bulunan yabancı kişilere konulur.Halk sağlığının ve ahlakının korunmasının dünyanın her yerindeki hükümetler için önemli bir endişe kaynağı olduğunu ve vatandaşların ve bölge sakinlerinin refahını ve güvenliğini sağlamak için önlemler alınmaktadır.Genel ahlaka aykırı bir şekilde davranan ve ya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye girişleri bir (1) yıl boyunca yasaklanır. Bar, gece clübü vb. yerlerden gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar hakkında kolluk kuvvetleri tarafınca yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacı ile söz konusu mekana geldikleri değerlendirilmektedir’ ifadesi yazılmakta ve bu ifade ile yabancı kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmektedir. Ek olarak yabancı kişiler bu sebep ile deport edilmektedirler.

Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)

Ç-117 tahdit kodu Türk hukukunda Türkiye’de yasadışı olarak çalışan yabancı kişilere konulmaktadır.Türkiye’ de kaçak olarak çalışan yabancı uyruklulara  bir (1) yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı konmaktadır. Ayrıca idari para cezası da uygulanmaktadır.Türkiye’de yasa dışı çalışan yabancıların hukuki olarak suç işlemektedir.Çoğu ülkenin yabancı bireylerin istihdamını düzenleyen yasalara sahip olduğunu ve yasa dışı olarak çalışan kişilerin para cezasına, gözaltına alınmaya veya diğer yasal sonuçlara tabi olabileceğini belirtmek önemlidir.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)

Ç-118 tahdit kodu oturma izinleri iptal edilen yabancılara konulmaktadır ve Türkiye’de oturma izni almak ve sürdürmek için gerekli şartların ziyaret amacınıza ve uyruğunuza göre değişebileceğini ve bu şartlara uymamanızın oturma izninizin iptal edilebilmektedir.İkamet iznini başka amaçlar ile kullandıklarının tespit edilen yabancılara uygulanmaktadır ve  beş (5) yıl süre ile giriş yasağı konmaktadır.

Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)

Ç-119 tahdit kodu Türkiye’de yasadışı olarak çalışan ve bu suçtan dolayı para cezasına çarptırılan yabancılara konulmaktadır.Türkiye’de kaçak çalışmak suçundan tahakkuk eden cezayı ödemeyen yabancılara beş (5) yıl ülkeye giriş yasağı konur ayrıca idari para cesası uygulanmaktadır.Yasadışı çalışma nedeniyle değerlendirilen bir para cezasının ödenmemesi sınır dışı etme kararı uygulanır.

Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)

Ç-120 tahdit kodu Türk hukukunda vize veya oturma izni şartlarını ihlal ettiği için değerlendirilen para cezasını ödemeyen yabancılara vize veya ikamet izni gerekliliklerine aykırılık nedeniyle değerlendirilen cezayı ödemeyen yabancılara konulmaktadır.Bu tahdit kodu işlenen yabancılara 5 yıl süre ile giriş yasağı konmaktadır.

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)

Ç-135 tahdit kodu Türk hukukunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu ihlal eden yabancı kişilere konulur.Bu kanunu ihlal eden yabancı kişilere para cezası uygulanır bu cezayı ödemeyen yabancılara 5 yıl süreli giriş yasağı uygulanır.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye’ye girişini, ikametini ve haklarını düzenleyen kapsamlı bir mevzuattır.Yabancıların Türkiye’de bulundukları süre boyunca sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin yanı sıra, ülkeye giriş veya ülkede kalma için vize, oturma izni ve diğer izin belgelerinin alınması ve sürdürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)

Ç-136 tahdit kodu sınırdışı edilirken kendi seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar konur ve karşılanamaması durumunda bu masraflar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanır.Yabancının tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi gerekir.Seyahat masraflarını ödemeyen kişilerin ödenmeyen tutarın geri alınması için yasal işlem başlatılabileceği unutulmamalıdır. Olası yasal sorunlardan kaçınmak için biletler, konaklama ve diğer ücretler dahil olmak üzere tüm seyahat masraflarının zamanında ödenmesi tavsiye edilir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)

Ç-137 tahdit kodu  ülkeyi terk etmeye davet edilen yabancı kişilerle ilgili bir koddur.Göç İdaresi tarafından ülkeyi terke davet edilen yabancı ülkeyi terk etmemesi halinde 5 yıl süre ile girişi engellenir. Ülkeyi terk etmeye davet edilen kişilerin belirli bir süre içinde ayrılmaları gerekebileceğini ve bunu yapmamaları halinde yasal sonuçlara maruz kalabileceklerini bilmelidirler.

Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)

Ç-138 tahdit kodu T “kabul edilemez yolcu” olarak kabul edilen yabancılara ülkeye girişinin yasak olması durumlarında konulan bir tahdit kodudur.Bu yabancıların ülkeye girişleri 5 yıl engellenebilir.Genel olarak, kabul edilemez bir yolcu, gerekli belgelerin olmaması, sabıka kaydı veya kamu güvenliği veya ulusal güvenlik tehdidi gibi nedenlerle bir ülkeye girmesine izin verilmeyen bir kişidir. Kabul edilemez bir yolcu olarak kabul edilirseniz, ülkeye girişiniz reddedilebilir ve menşe ülkenize geri dönmeniz gerekebilir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)

Ç-141 tahdit kodu Türkiye’ye girişleri Bakanlığın onayına tabi olan yabancı kişilerle ilgili bir hükümdür.Türkiye’ye girişiniz Bakanlığın onayına tabi ise, gerekli onayı almanız gerekmektedir.Türkiye’den sınır dışıedilirken veya  giriş yapılmadan önce alınan istihbarat bilgisi dahilinde Göç İdaresi tarafından uygulanır.

K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)

K, Türk hukukunda kaçakçılık suçundan aranan yabancı kaçakçılık suçundan aranan yabancı şahıslar açısından uygulanan tahdit kodudur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir ve yabancının yurt dışına çıkışını engellemek amacıylada konulabilmektedir.Kaçakçılık, malların veya kişilerin ulusal sınırlar boyunca yasadışı olarak taşınmasını içeren ciddi bir suçtur. Kaçakçılık yapan yabancılar tutuklanma, kovuşturma ve hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Malların ve bireylerin ithalatı ve ihracatı için geçerli olan yasa ve yönetmelikleri öğrenmeniz ve olası yasal sorunlardan kaçınmak için bu yasalara uyduğunuzdan emin olmanız önemlidir.

N-99 (Interpol kodu)

N-99 tahdit kodu başka bir ülkede iade veya yasal işlem için aranan kişileri tanımlamak için kullanılan bir Interpol kodudur. Interpol veya Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı, sınır ötesi suç ve terörizmle mücadele etmek için dünya çapındaki kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini kolaylaştıran uluslararası bir kuruluştur. Bir kişiye Interpol kodu atanırsa, bu, başka bir ülkedeki kolluk kuvvetleri tarafından arandığı ve bulunduğu takdirde tutuklanıp iade edilebileceği anlamına gelir.

O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)

O-100 tahdit kodu Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan ve menşe yeri bilinmeyen ve ülkeye girişi yasak olan yabancılara konulmaktadır.ürkiye’deki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı konumunda başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı rutin kontrol veya şikayet gibi uygulamalarla tespit edilen yabancılara konulur.Türkiye’de sığınma talebinde bulunan kişilerin hak ve yükümlülüklerinin, onların özel koşullarına bağlı olarak değişebileceğini ve bir sığınmacı olarak haklarınız veya yükümlülükleriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, hukuk danışmanına başvurmanızın tavsiye edildiğini belirtmek önemlidir. İltica talebinin uluslararası ve ulusal yasalar tarafından yönetilen yasal bir süreç olduğunu ve sığınma talebinde bulunan kişilerin bu yasalar kapsamında belirli korumalara sahip olduğunu da belirtmek önemlidir.

N-82 (İstihzan kodu / Girişi ön izine bağlı olan yabancı kişiler)

N-82 tahdit kodu Türkiye’ye girişi önceden izne tabi olan yabancı kişilerle ilgili koddur.Birçok ülkenin yabancı bireylerin girişini düzenleyen yasaları olduğunu ve ülkeye girişin hükümet veya diğer makamların onayına tabi olabileceğini belirtmek önemlidir.

Tahdit Kodu Neden Konulur?

Suç işleme: Bir ülkede suç işleyen bir kişi, ülkeye giriş yasağına maruz kalabilir. Bu durum, kişinin ülkede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturabileceği düşüncesine dayanır.

Terörist olarak gösterilme: Bir ülkede terörist olarak gösterilen bir kişi, ülkeye giriş yasağına maruz kalabilir. Bu durum, kişinin ülkede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturabileceği düşüncesine dayanır.

Güvenlik riski: Bir ülkede güvenlik riski oluşturabilecek bir kişi, ülkeye giriş yasağına maruz kalabilir. Bu durum, kişinin ülkede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturabileceği düşüncesine dayanır.

Giriş yasağı tahdit kodu, ülkeye giriş yasağı uygulanmasının süresi değişebilir. Bu süre, kişinin suç işleme sebebine göre değişebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Tahdit Kodu Nedir” te bir düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button