Yabancı çalışma izni red sebebleri

Yabancı çalışma izni red sebebleri

Yabancı çalışma izni red sebebleri

Yabancı çalışma izni red sebebleri, Red edilen başvuruya nasıl itiraz edilir tüm bu konularda uzmanlarımızdan destek almak için bizimle iletişime geçiniz.Firmamızdan Yabancı Çalışma izni başvurusu iptali hakkında ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Çalışma izni başvurusunun reddi

9-a bendi Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,

9-b bendi Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,

9-c bendi Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

9-ç bendi Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

9-d bendi Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,

9-e bendi Bakanlıkça belirlenen değerlendirmekriterlerinikarşılamayan,

9-f bendi 6458 sayılı Kanunun 7nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

9-g bendi Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

9-ğ bendi Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

9-h bendi Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

gereğince söz konusu çalışma izin isteminiz uygun bulunmamıştır mesajını alırsanız çalışma izni başvurunuz red edilmiştir.

Çalışma İzninin Reddi ve Redde İtiraz Edilmesi

Bu kanun bend’lerinden bir veya birkaçının yapılan değerlendirmede uygun bulunmaması sebebiyle yabancı çalışma izni başvurunuz ret edilme durumu vardır.Çalışma izni başvurunuzun reddi size tebliğ edildikten sonra 3 gün içinde itiraz edilebilir.İtirazın da reddedilmesinin sonra yargı yoluna başvurulabilir.Yapmış olduğunuz çalışma izni başvurularının hem işveren hem de çalışacak yabancı uyruklu personelin durumu iyi analiz edilmeli ve buna istinadençalışma izni uygunluğu kontrol edilip çalışma izni başvurusu yapılmalıdır.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button