Yabancı İşçilerin SGK girişi nasıl yapılır

Yabancı İşçilerin SGK girişi nasıl yapılır?

Yabancı İşçilerin SGK girişi nasıl yapılır?

Yabancı İşçilerin Türkiye’de SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) giriş işlemleri aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir:

İşyeri tarafından, yabancı işçinin çalıştırılmasına ilişkin bir “Yabancı Çalışma İzni”  alınır. Bu belge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından düzenlenir ve işyerinin yabancı işçi çalıştırma izin belgesine sahip olduğunu gösterir.

Yabancı işçi çalışma izni başvurusu yaparak çalışma izin belgesi alır. Yabancı işçinin Türkiye’de ikamet ettiğini gösterir ve yabancı işçinin SGK giriş işlemleri için gereklidir.

SGK’ya giderek, yabancı işçinin çalıştırılmasına ilişkin olarak bir “Çalıştırılma İşlemleri Formu” doldurulur ve gerekli belgeler  teslim edilir. Bu form, yabancı işçinin çalıştırılmasına ilişkin bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi, çalıştırılacağı işyeri ve çalışma süresi gibi) içerir.

SGK tarafından, yabancı işçinin çalıştırılmasına ilişkin olarak bir “Yabancı İşçi Ödeme Belgesi”  düzenlenir ve yabancı işçiye verilir. Yabancı işçinin SGK’ ya kaydolmuş olduğunu gösterir ve yabancı işçinin SGK ödemelerini yapması için kullanılır.

Bu adımları tamamladıktan sonra, yabancı işçi SGK‘ ya giriş işlemleri tamamlanmış olur ve Türkiye’de çalışmaya başlayabilir.

Yabancılar için Asgari Ücretler

Türkiye’de yabancı çalışanlar için geçerli olan asgari ücret miktarı, yerel vatandaşlarla aynıdır. Türkiye’de asgari ücret, ülkenin İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) arasında yapılan anlaşmalar sonucu belirlenir. Asgari ücret, Türkiye’de yıllık olarak belirlenir ve yıl içinde değişiklik gösterebilir.

Türkiye’de asgari ücret, işyeri büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, 2022 yılı için küçük işyerlerinde asgari ücret miktarı, aylık 6.471,00 TL iken, orta ve büyük işyerlerinde aylık 6.471,00 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesinde, ülkenin ekonomik koşulları ve çalışanların hayat standartları göz önünde bulundurulur.

Türkiye’de yabancı çalışanlar için geçerli olan asgari ücret miktarı, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne göre belirlenir ve yerel vatandaşlarla aynıdır. Yabancı çalışanlar için belirli bir meslek grubu için düşük asgari ücret miktarı uygulanmaz. Tüm meslek grupları için aynı asgari ücret miktarı geçerlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button