Oturma İzni

Türkiye’de 90 günden fazla kalmak isteyen yabancılar vize muafiyeti ve almış olduğu vizesi süresi dolmadan Oturma İzni almak zorundadır.Bu sürelerden daha kısa süre kalmak isteyen yabancı ülke vatandaşları ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

İkamet izni başvuruları yurtiçi veya yurtdışından yapılabilmektedir.İkamet izni (Oturma İzni) başvuruları evraklar eksiksiz tamamlanıp teslim tarihinden itibaren 90 gün için de sonuçlandırılır.İkamet izni (Oturma İzni) başvurusu yapacak yabancının pasaport süresinin talep ettiği ikamet izni süresinden 60 gün daha süresi bulunması gerekmektedir.

İkamet izni başvurunuzu yaparken olumlu değerlendirebilmesi için sizden istenen bilgiler dikkatle kontrol edilip, doğru, eksiksiz uygun olarak doldurulmalıdır.İkamet izni belgenize koyulacak fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş olması , arka fonu beyaz ve biyometrik bir şekilde olmalıdır.

Göç idaresinin ikamet başvurularında fotoğraf kullanımı hakkında

İkamet izni belgelerinde biyometrik (ICAO standartlarında) fotoğraf kullanımı zorunlu olup gerek E-ikamet sistemindeki başvuru sürecinde gerekse İl Göç İdaresi Müdürlüklerimizdeki işlemlerde aksaklık yaşanmaması adına söz konusu standartta fotoğraf uygunluğuna dikkat edilerek gerekmesi halinde fotoğrafların dijital halinin başvuru sürecinde ilgililere teslim edilmesi önem arz etmektedir.

 

Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız:

 

https://www.goc.gov.tr/ikamet-basvurusunda-fotograf-kullanimi-hakkinda

İkamet izni başvurularında randevunuz, tarafımızca hazırlanmış yabancı sağlık sigortası poliçeniz (özel sağlık sigortası poliçesi) , ikamet izni harç ödendi makbuzlarınız, tercüme, noter ve apostil yapılmış belgeleriniz ikamet izni başvuru dosyanıza tarafımızca eksizsiz bir şekilde eklenir.

Uzman danışmanlarımız sayesinde para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

İkamet İzni ( Oturma İzni ) Çeşitleri

İkamet izni birbirinden farklı olarak 5 çeşittir.Türkiye’de kalış amacınıza uygun olan ikamet izni türüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni (Turistik İkamet İzni )

Kısa Dönem ikamet izni (Turistik İkamet İzni) başvuruları 1 yıl ile en fazla 2 yıl olarak yapılabilmektedir.Kısa dönem ikamet izni, bir yıla kadar düzenlenebilmektedir.Kısa dönem ikamet izni aranacak şartlar ikamet izni talep eden yabancının ikamet izni alma sebebine göre bilgi ve belgeleri eksizsiz bir şekilde ibraz etmelidir.Türkiye’de kalacağı adresi,gerek görüldüğü takdirde adli sicil kaydı(sabıka kaydı) ibraz etmesi gerekmektedir.

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayıp mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvuranlara bir kez, Türkçe öğrenme kursuna katılacaklara ise en fazla iki kez kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmektedir.

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekir.

Kısa Dönem ikamet izni ( Kısa Dönem Oturma İzni ) Çeşitleri

Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir ;

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
e) Turizm amaçlı kalacaklar
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
i) Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
(2) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir.

(3) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

(4) Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

Aile İkamet İzni ( Aile Oturma İzni )

Aile İkamet İzni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları aile statüsünde olmalıdır.Aile ikamet izni alabilmek için aile statüsünün gerektirdiği şartları karşılanması gerekmektedir.Aile ikamet iznine başvuruda bulunabilecek yabancılar;

  • Yabancı eşi,
  • Kendisinin ve eşinin ergin olamayan çocukları başvurabilir.

Aile ikamet izninde destekleyicide aranan şartlar şunlardır;

  • Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak,
  • Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek,
  • Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak,
  • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunması gerekmektedir.

Aile ikamet izinleri başvurusunda süre 3 yılı aşamaz.Destekleyicinin de ikamet süresinden fazla olmaz.Aile ikamet izninden yararlanan çocuklar Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğrenim görmekten faydalanabileceklerdir.

Öğrenci İkamet İzni ( Öğrenci Oturma İzni )

Öğrenci İkamet İzni almak isteyen yabancılar Türkiye’de bir Yükseköğrenim kurumunda lisans, ön lisans , yüksek lisans yada doktora görecek veya görmekte olmalıdırlar.,Öğrenim süresi boyunca öğrenci ikamet izni sahibi olabilirsiniz.Öğrenci oturma izniniz öğrenim sürenizi aşmaz bu izin sadece öğrenim amacıyla gelen yabancı öğrencilere verilen izindir.Öğreniminizi bitmesiyle öğrenci ikamet izniniz de bitecektir.Öğrenci ikamet izni başvurularınızda talep edilen tüm evraklar tarafımızca hazırlanıp başvuru dosyanız oluşturulacaktır.

Herhangi bir üniversitede ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme programına kayıtlıysanız öğrenci ikameti izni başvurusunda bulunamazsınız. Kısa dönem ikamet iznine başvurmanız gerekmektedir.

ERASMUS, AIESEC, IAESTE programları kapsamında STAJ amaçlı gelenlerin kısa dönem ikamet iznine başvurması gerekmektedir. Sadece öğrenim amaçlı olarak değişim programları kapsamında gelenlerin ise öğrenci ikamet iznine başvurması gerekmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni ( Uzun Dönem Oturma İzni )

Uzun Dönem İkamet İzni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl ikamet etmiş kişilere verilmektedir.Uzun Dönem oturma izni alabilmek için yabancıların tabi olduğu şartlar vardır.

  • Yabancının son 3 yıl içerisinde sosyal yardım almamış olması gerekmektedir,
  • Kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak geliri olması gerekmektedir.

Uzun dönem oturma izni alan yabancılara diğer ikamet izninde tanınmayan birtakım haklar tanınmıştır.İnsani ikamet izni, geçici koruma sahibi ve mülteci, şartlı mülteci, ve ikincil koruma sahibleri uzun dönem ikamet izni alamazlar.

İnsani İkamet İzni ( İnsani Oturma İzni )

İnsani İkamet İzni Türkiye’de korunmaya ihtiyaç duyan bazı yabancılara yasal oalrak oturmaları için düzenlenmektedir.İnsani Oturma izninde diğer ikamet izinlerindeki şartlar aranmamaktadır.İnsani ikamet izni 1 yıllık süreler ile verilmektedir.

Yabancı İkamet İzni başvurularınızda uzman desteği almak için bizi arayınız.

Oturum İzni Çeşitleri