İngilterede Şirket Kurmak

İngilterede Şirket Kurulumu

İngilterede Şirket Kurmak

İngiltere’de şirket kurmak şirket türünü seçmek, şirket adını belirlemek, şirket adresi belirlemek, şirket yönetim kurulunu seçmek, şirket hisselerini belirlemek, şirketin kuruluş belgelerini hazırlamak, şirketin Companies House’ da kaydedilmesi vergi kaydı yaptırılması gibi adımları takip etmek gerekmektedir.

İngiltere’ de şirketler genellikle özel şirketler (private limited company) veya kamuya açık şirketler (public limited company) olarak kurulur. Şirket kurma işlemi genellikle online olarak yapılabilir ve kuruluş süresi birkaç gün içinde tamamlanabilir. Şirket kurma maliyetleri şirket türüne ve seçilen hizmetlere bağlı olarak değişebilir.

İngiltere dünya genelinde en popüler iş yapma ve yatırım merkezlerinden biridir ve kuruluş aşamasında gereken prosedürler oldukça basittir. İşte İngiltere’de şirket kurmak için izlenmesi gereken adımlar:

  • Şirket türünü seçin: İngiltere’ de şirketler genellikle özel şirketler (private limited company) veya kamuya açık şirketler (public limited company) olarak kurulur.
  • Şirket adını belirleyin: Şirketiniz için bir isim belirleyin ve Companies House‘ da mevcut isimlerin listesine bakarak seçtiğiniz ismin müsait olup olmadığını kontrol edin.
  • Şirket adresi belirleyin: Şirketinizin kayıtlı ofis adresi olarak kullanacağı bir adres belirleyin.
  • Şirket yönetim kurulunu seçin: Şirketin yönetiminde yer alacak kişileri belirleyin.
  • Şirket hisselerini belirleyin: Şirketinizin hisse senetlerini ve hissedarların haklarını belirleyin.
  • Şirketin kuruluş belgelerini hazırlayın: Şirketin ana sözleşmesi (articles of association) ve şirketin kuruluşuna ilişkin belgeleri hazırlayın.
  • Şirketin Companies House’da kaydedilmesi: Şirketinizi Companies House’a kaydettirin ve bir kuruluş beyannamesi (incorporation certificate) alın.
  • Vergi kaydı yaptırın: Şirketinizin vergi kaydını yaptırın.

İngiltere’ de şirket kurma işlemleri genellikle online olarak yapılabilmektedir. Şirket kurma süreci genellikle birkaç gün içinde tamamlanabilir ve masraflar, şirket türüne ve seçilen hizmetlere göre değişebilir.

İngiltere’ de Şirket Türleri

İngiltere’ de kurulan şirketler genellikle aşağıdaki türlerden biri veya birkaçıdır:

Özel Şirket (Private Limited Company): İngiltere’de en popüler şirket türüdür. Bu tür şirketler genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerdir ve hissedarları sınırlıdır. Hissedarlar, şirketin borçlarını ödemek için yalnızca şirketin sermayesine kadar sorumludur.

Kamuya Açık Şirket (Public Limited Company): Kamuya açık şirketler, özel şirketlerden daha büyük ve daha karmaşıktır. Bu tür şirketler, halka açık hisse senetleriyle işlem görür ve hissedarları daha fazladır. Kamuya açık şirketlerin finansal raporlama ve şeffaflık gereksinimleri daha yüksektir.

Şubeler: Yabancı bir şirketin İngiltere’de faaliyet göstermek için bir şube açması mümkündür. Şube, yabancı şirketin İngiltere’deki bir bölümü olarak kaydedilir.

Genel Ortaklık (General Partnership): En az iki kişi arasında ortaklık kurulabilir. Ortakların tümü, şirketin borçlarını ödemek için sınırsız sorumludur.

Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership): En az bir ortak sınırsız sorumlu olurken, diğer ortaklar yalnızca yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumlu olurlar.

Şirket Kooperatifi (Company Limited by Guarantee): Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için bir seçenektir. Bu tür şirketler, bir kar amacı gütmeyen organizasyonun faaliyetlerini yürütmek için kullanılabilir.

Her şirket türü farklı avantajlar ve dezavantajlar sunar. Şirketinize en uygun türü seçmek için hukuki ve mali uzmanlardan danışmanlık almanız önerilir.

İngiltere’de Şirket Kurmak İçin Gerekenler

İngiltere’ de şirket kurmak için gerekenler şunlardır:

Şirket Adı: Şirketiniz için uygun bir isim seçmeniz gerekmektedir. Şirket adı benzersiz olmalı ve başka bir şirket tarafından kullanılmamalıdır. Companies House web sitesinde mevcut şirket adları aranabilir.

Adres: Şirketiniz için bir kayıtlı ofis adresi belirlemeniz gerekmektedir. Posta ve belgelerin şirket adresine yönlendirileceği resmi bir adrestir.

Şirket Yöneticileri: En az bir şirket yöneticisi belirlemelisiniz bu şirketin günlük işlerini yönetecek kişidir.

Şirket Sekreteri: Şirketinizin bir sekreteri olması gerekmez ancak bir şirket sekreteri atayabilirsiniz. Bu kişi şirketle ilgili yasal gereksinimleri takip eder.

Hissedarlar: Şirketinizin en az bir hissedarı olması gerekir.

Şirket Sermayesi: Özel şirketler için şirket sermayesi en az 1 £ olmalıdır. Kamuya açık şirketler için bu miktar daha yüksektir.

Şirket Ana Sözleşmesi (Articles of Association): Şirketinizin ana sözleşmesi, şirketin yönetimine, hissedarların haklarına ve şirketin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları belirler.

Kuruluş Beyannamesi (Incorporation Certificate): Şirketinizi Companies House’ a kaydettirmeniz gerekmektedir. Kaydı tamamladıktan sonra kuruluş beyannamesi alacaksınız.

Vergi Kaydı: Şirketinizin vergi kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

İngiltere’de şirket kurma işlemi genellikle online olarak yapılabilir ve kuruluş süresi birkaç gün içinde tamamlanabilir. Şirket kurma maliyetleri şirket türüne ve seçilen hizmetlere bağlı olarak değişebilir.

Tescil İşlemi İçin Gereken Dokümanlar

İngiltere’ de bir şirket kurmak için gereken belgeler şunlardır:

Şirket Adı: Şirketinizin adını belirleyen bir belge.

Şirket Sermayesi: Şirketinizin ödenmiş sermayesi hakkında bir beyan.

Şirket Yöneticileri: Şirket yöneticilerinin isimleri, adresleri ve görevleri hakkında bilgi.

Şirket Sekreteri: Şirket sekreterinin ismi, adresi ve görevi hakkında bilgi.

Hissedarlar: Şirket hissedarlarının isimleri, adresleri ve hisse sahipliği oranları hakkında bilgi.

Şirket Adresi: Şirketin kayıtlı ofis adresi hakkında bilgi.

Ana Sözleşme (Articles of Association): Şirketin yönetimine ve işleyişine ilişkin kuralların belirtildiği bir belge.

Kuruluş Beyannamesi (Incorporation Certificate): Şirketin Companies House’a kaydedildiğine dair bir belge.

Vergi Kaydı: Şirketin vergi kaydı ile ilgili belgeler.

Bu belgeler şirketinizi Companies House‘ a kaydettirmek için gereklidir. Belge gereksinimleri şirket türüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle belge gereksinimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bir avukattan veya muhasebeciden yardım almanız önerilir.

Yabancı Şirketlerin İngiltere’de İş Kurması

Yabancı şirketler İngiltere’ de faaliyet göstermek için birkaç seçenekleri vardır:

Şube: Yabancı bir şirket İngiltere’ de bir şube açarak faaliyetlerini sürdürebilir. Şube yabancı şirketin İngiltere’deki bir bölümü olarak kaydedilir.

Ortak Girişim: Yabancı bir şirket bir İngiliz şirketiyle ortak girişim oluşturarak faaliyetlerini sürdürebilir.

Şirket Kurmak: Yabancı bir şirket İngiltere’de özel şirket (private limited company) veya kamuya açık şirket (public limited company) olarak kurulabilir.

Yabancı bir şirketin İngiltere’ de iş kurmak için gerekenler şunlardır:

Şirket Adı: Şirketin kullanacağı bir isim belirlenmeli ve Companies House’ da mevcut isimlerin listesine bakarak seçtiğiniz ismin müsait olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Adres: Şirket için bir kayıtlı ofis adresi belirlenmelidir. Bu posta ve belgelerin şirket adresine yönlendirileceği resmi bir adrestir.

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu üyeleri belirlenmelidir.

Hisse Senetleri: Şirket hisseleri belirlenmelidir.

Şirket Sermayesi: Şirket sermayesi belirlenmeli ve şirketin kaydının tamamlanması için yeterli miktarda sermaye yatırılmalıdır.

Şirket Ana Sözleşmesi (Articles of Association): Şirketin yönetimine hissedarların haklarına ve şirketin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları belirleyen bir belge.

Vergi Kaydı: Şirketin vergi kaydı yapılmalıdır.

Yabancı şirketlerin İngiltere’ de iş kurma süreci İngiliz şirketlerinin kuruluş sürecine benzerdir. Yabancı şirketlerin bazı ek belgeler ve izinler alması gerekebilir. Bu nedenle yabancı şirketlerin İngiltere’ de iş kurmaya karar vermeden önce bir avukattan veya muhasebeciden yardım almaları önerilir.

İngiltere’de Şirket Kurmanın Avantajları

İngiltere’de şirket kurmanın birçok avantajı vardır. İşte İngiltere’ de şirket kurmanın başlıca avantajları:

Düşük Kuruluş Masrafları: İngiltere’ de bir şirket kurmak birçok diğer ülkeye göre düşük kuruluş maliyetlerine sahiptir.

Kolay Kurulum: İngiltere’ de şirket kurulumu oldukça hızlı ve kolaydır. Şirketinizi online olarak kaydedebilir ve kuruluş süreci birkaç gün içinde tamamlanabilir.

İş Dostu: İngiltere iş yapma konusunda son derece dostu bir ülkedir. Şirketinizin iş yapması için gerekli altyapı ve iş ortamı sağlanmaktadır.

Vergi Avantajları: İngiltere düşük vergi oranları ve işletme maliyetleri sunar. İngiltere çift vergilendirmeyi önleyen birçok vergi anlaşmasına sahiptir.

İşletme Özgürlüğü: İngiltere’ de şirket kurmak işletme özgürlüğünü artırır. Şirketinizi kurarken şirket türünü ve şirket yönetimini seçme özgürlüğüne sahip olursunuz.

Uluslararası Ticaret: İngiltere dünya genelinde ticaretin merkezlerinden biridir. Şirketiniz İngiltere’ de kurulduğunda, dünya genelinde ticaret yapmak için birçok fırsat sunar.

İş Güvencesi: İngiltere güçlü bir hukuk sistemi ve iş kanunlarına sahiptir. Şirketinizin iş güvenliğini ve çalışanlarınızın haklarını korur.

İngiltere’ de şirket kurmanın birçok avantajı vardır ve birçok yabancı şirket İngiltere’ de faaliyet göstermek için tercih eder. Her şirket farklı olduğu için şirketinizin İngiltere’ de kurulmasının sizin için en iyi seçenek olup olmadığını değerlendirmek için bir avukattan veya muhasebeciden yardım almanız önerilir.

İngiltere Şirket Kurma Maliyeti

İngiltere’ de şirket kurma maliyeti birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Şirketin türü seçilen hizmetler ve avukat veya muhasebecinin ücretleri, maliyetleri etkileyebilecek faktörler arasındadır. İngiltere hükümeti tarafından uygulanan vergi ve lisans ücretleri de maliyeti etkileyebilir.

Özel şirket (private limited company) kurmanın maliyeti genellikle 15 ila 150 £ arasında değişebilir. Kuruluş beyannamesi için ayrıca 10 £ ödenmesi gerekmektedir.

Kamuya açık şirket (public limited company) kurmanın maliyeti, özel şirket kurmaktan daha yüksektir. Bu tür bir şirket kurmak için, kuruluş süreci için daha fazla belgeye ve hizmete ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, maliyetler 100 ila 1.000 £ arasında olabilir.

Bunun yanı sıra şirketinizin kuruluş aşamasında muhasebe, hukuki danışmanlık, vergi danışmanlığı ve diğer hizmetler için avukat veya muhasebeciden yardım almak isteyebilirsiniz. Bu hizmetlerin maliyetleri sağlanan hizmetlerin türüne ve sağlayıcının ücretlerine bağlı olarak değişebilir.

İngiltere’ de şirket kurma maliyeti değişkenlik göstermektedir ve şirket türü, seçilen hizmetler ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Şirketinizi kurmadan önce, maliyetleri dikkate alarak bir bütçe planlaması yapmanız önerilir.

İngiltere

İngiltere Birleşik Krallık‘ ın bir parçasıdır ve Avrupa’nın batısında yer alır başkenti Londra’dır. İngiltere yüzyıllar boyunca dünya çapında bir etki bırakmış bir ülkedir ve dilinin İngilizce olması nedeniyle, dünya genelinde birçok kişi tarafından önemli bir kültürel, ticari ve finansal merkez olarak kabul edilir. İngiltere aynı zamanda yüksek öğrenimde birçok önde gelen üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır ve bilim, teknoloji ve sanat alanlarında da öncüdür. İngiltere gelişmiş ekonomisi, istikrarlı iş ortamı, işletme dostu yasaları ve düşük vergi oranları nedeniyle, yabancı yatırımcılar ve şirketler için popüler bir yerdir.

İngiltere Türkiye Ekonomik İlişkiler

İngiltere ve Türkiye arasında ekonomik ilişkiler oldukça güçlüdür. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler tarihi ve kültürel bağlarının yanı sıra coğrafi konumlarından da kaynaklanmaktadır.

Türkiye İngiltere için önemli bir ticaret ortağıdır. İngiltere Türkiye’nin en büyük beşinci ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her yıl artmakta ve son yıllarda 20 milyar doları aşmıştır. İngiltere Türkiye’ den özellikle makine, kimyasallar ve tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ithal ederken, Türkiye’ den özellikle tekstil, tarım ürünleri ve hizmetler ithal etmektedir.

İngiltere ve Türkiye arasında turizm de önemli bir ekonomik faaliyettir. Her yıl birçok İngiliz turist Türkiye’yi ziyaret ederken, Türk turistler de İngiltere’yi ziyaret ederler.

İngiltere Türkiye’deki yatırımlarının da arttığını görmekteyiz. İngiliz şirketleri Türkiye’deki birçok sektörde faaliyet göstermektedir, özellikle finans, enerji, gıda, ilaç ve hizmet sektörlerinde. İngiliz şirketleri Türkiye’deki işletmelerinin yanı sıra Türk şirketleri ile de iş birliği yapmaktadır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler Brexit sonrası İngiltere’nin Türkiye ile ticaret anlaşması yapmak istemesi nedeniyle daha da önem kazanmıştır. İngiltere Türkiye ile ticarette olası bir anlaşma ile Türkiye’nin AB’ye giden ürünlerin İngiltere’ye gümrüksüz olarak ihraç edebilmesine olanak sağlayacaktır.

Bu nedenle İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin, ticaret, yatırım ve turizm gibi birçok alanda daha da geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button