Yabancı Çalışanlar İçin Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı Çalışanlar İçin Türkiye'de Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı Çalışanlar İçin Türkiye’de Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı çalışanların Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir ve çalışma izni başvurusu süreci oldukça ayrıntılı ve çeşitli adımlardan oluşmaktadır. Bu rehberde, işverenlerin ve yabancı çalışanların bu süreci başarıyla tamamlayabilmeleri için izlemeleri gereken adımları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.Yurtiçi çalışma izni ve yurtdışı çalışma izni başvurularını işveren ve yabancı personel belgeleri eksiksiz hazırlanmalıdır.

1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması:

 • En az 6 ay geçerli ikamet tezkeresi (Türkiye’de başvurularda).
 • Yabancı çalışanın pasaport sureti ve gerekirse resmi makamlarca onaylı çevirisi.
 • Yabancı çalışanın son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğrafı.
 • İkamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için T.C. Yabancı Kimlik Numarası.
 • İşverenin Nüfus Cüzdanı fotokopisi, E-devlet şifresi ve e-posta adresi.
 • Gerekli durumlarda işveren adına ikametgah belgesi veya vekaletname.

2. Online Başvuru Süreci:

 • www.csgb.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adreslerinden e-devlet şifresi ile giriş yapılması.
 • İşveren kaydının yapılması ve çalışma izni başvurusunun doldurulması. Bu süreçte, işveren bilgilerinin girilmesi, yabancı çalışanın kişisel bilgilerinin ve çalışma koşullarının detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Başvuru formunun ve istenilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi.

3. Belgelerin Elektronik Ortamda  Olarak Yüklenmesi:

 • Başvuru formunun ve diğer belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemine yüklenmelidir..

4. Başvurunun Değerlendirilmesi:

 • Bakanlık tarafından başvurunun incelenmesi ve sonuçlandırılması.

5. Çalışma İzni Alındıktan Sonra Yapılacak İşlemler:

 • Yabancı çalışanın çalışma izni alındıktan sonra sigorta işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

6. Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Noktalar:

 • Fotoğraf ve Belgelerin Dijitalleştirilmesi: Yabancı çalışanın fotoğrafı ve diğer belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Fotoğrafın belirtilen boyut ve formatlarda olması önemlidir.
 • Başvuru Sürecinin İzlenmesi: Başvuru tamamlandıktan sonra, işverenin başvuru durumunu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir.
 • Harç Ödemesi ve İşlemlerin Tamamlanması: Harç ödemesi yapıldıktan sonra, çalışma izin belgesi başvuruda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.
 • SGK İşlemleri: Çalışma izni alındıktan sonra, yabancı çalışanın Türkiye’de kalış süresi boyunca geçerli olacak çalışma izni tezkeresi ve sigorta işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Yasal Süreler ve Takvim: Elektronik başvurunun tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde eksik belgelerin Bakanlığa bildirlmesi gerekmektedir. Belgeler zamanında bildirilmez ise başvuru geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru Sürecinin Son Adımları:

 • Çalışma İzin Belgesinin Alınması ve Kontrolü: Çalışma izni onaylandıktan sonra, Çalışma İzin Belgesi işverenin belirttiği adrese gönderilecektir. Belgeyi aldıktan sonra, üzerindeki bilgilerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu kontrol edin.
 • Yabancı Çalışanın Türkiye’ye Girişi ve İkamet İzni: Eğer yabancı çalışan yurtdışından başvuru yapmışsa, çalışma izni onaylandıktan sonra 90 gün içinde Türkiye’ye giriş yapmalı ve 30 gün sgk girişi yapılmalıdır.
 • Çalışanın Sosyal Güvenlik Kaydının Yapılması: Çalışma izni alındıktan sonra, işverenin yabancı çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak sigorta kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • İşyerinde Uygulamaların Takibi: Yabancı çalışanın işe başlamasıyla birlikte, işverenin yasal yükümlülükleri ve çalışma koşullarına uygunluğu sürekli olarak gözden geçirmesi önemlidir.
 • Çalışma İzin Süresinin Takibi ve Yenileme: Çalışma izni belirli bir süre için verilir. İzin süresinin bitimine altmış gün kala, işverenin ve çalışanın çalışma iznini yenilemek için gerekli başvuruyu yapması önemlidir.
 • Sürecin Düzenli Takibi: İşveren ve yabancı çalışanın, çalışma izni ile ilgili tüm süreçleri düzenli olarak takip etmeleri ve gerekli olduğunda resmi makamlarla iletişimde bulunmaları önemlidir.

8. Çalışma İzni İle İlgili Olası Sorunlar ve Çözümleri:

 • Eğer başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanırsa, ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan başvuru kontrol edilmeli.
 • Çalışma İzni Sürecindeki Değişiklikler: Çalışma izni sürecinde, mevzuat değişiklikleri veya yeni düzenlemeler olabilir. İşverenlerin ve yabancı çalışanların bu değişiklikleri takip etmeleri ve gerektiğinde başvuru sürecini bu değişikliklere göre güncellemeleri önemlidir.
 • Yabancı Çalışanın Durumunda Değişiklik: Eğer yabancı çalışanın durumunda (örneğin, adres değişikliği, medeni durum değişikliği gibi) herhangi bir değişiklik olursa, bu durumun ilgili makamlara bildirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

9. Çalışma İzni İptali ve Sonuçları:

 • Eğer yabancı çalışanın çalışma izni herhangi bir sebeple iptal edilirse, bu durumun yabancının Türkiye’deki ikamet statüsüne ve çalışma hakkına etkileri olacaktır.
 • Yabancı Çalışanın Hakları ve Sorumlulukları: Yabancı çalışanlar, Türkiye’deki iş kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde belirli haklara sahiptirler. Bu haklar arasında adil çalışma koşulları, ücret ve sosyal güvenlik hakları bulunmaktadır. Aynı zamanda, yabancı çalışanların da Türkiye’deki yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

10. Kültürel Uyum ve Sosyal Entegrasyon:

 • Yabancı çalışanların Türkiye’deki kültürel ve sosyal çevreye uyum sağlamaları, hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarılı olmaları için önemlidir. İşverenlerin bu süreçte destekleyici bir rol oynaması, çalışanların adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

11. Dil Bariyeri ve Eğitim:

 • Yabancı çalışanların Türkçe öğrenmeleri, iş ve günlük yaşamda iletişimi kolaylaştırabilir. İşverenler, dil eğitimi gibi destekleyici kaynaklar sağlayarak bu süreci teşvik edebilirler.

12. Aile Üyeleri ve Eş Durumu:

 • Eğer yabancı çalışanın aile üyeleri de Türkiye’ye taşınacaksa, bu durumun yabancı çalışanın ikamet ve çalışma izni süreçlerine etkileri olabilir. Aile üyelerinin de Türkiye’de kalış ve çalışma haklarına dair başvurularının yapılması gerekebilir.

13. Acil Durumlar ve Konsolosluk İletişimi:

 • Yabancı çalışanların kendi ülkelerinin konsolosluklarıyla iletişim içinde olmaları, acil durumlar veya konsolosluk desteği gereken durumlarda önemlidir. İşverenlerin de bu tür durumlarda destek olmaları önerilir.

14. Sürekli Güncel Bilgiye Erişim:

 • Çalışma izni ve yabancı çalışanlarla ilgili mevzuat ve düzenlemelerde zaman zaman değişiklikler olabilir. Hem işverenlerin hem de yabancı çalışanların bu güncellemeleri takip etmeleri ve uyum sağlamaları önemlidir.

15. Son Kontrol ve İşlemlerin Tamamlanması:

 • Yabancı çalışanların işe alınması ve yönetimi süreçleri sürekli olarak değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir. Bu, işverenin işgücü yönetimini geliştirmesine ve çalışanların memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.
  Yabancı çalışanların Türkiye’de başarılı ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak, hem işverenlerin hem de çalışanların karşılıklı çabalarını gerektirir. Bu süreçte, yasal yükümlülüklerin yanı sıra, kültürel uyum ve profesyonel gelişim de önemli rol oynar.

   

Deniz Kurumsal olarak Çalışma izni sürecinin her aşamasının yanınızda olacağımızdan emin olun…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button