İsrail Vatandaşları İkamet ve Çalışma İzni

İsrail vatandaşları oturma ve çalışma izni

İsrail Vatandaşları İkamet ve Çalışma İzni

İsrail vatandaşları ikamet ve çalışma izni başvuruların’ da diğer yabancı ülkelere uygulanan presedürler uygulanmaktadır.İsrail vatandaşları diğer yabancı uyruklularla aynı süreçte Türkiye’de çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Türkiye’de çalışma izni vermekten sorumlu merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ dır.İkamet izni başvuruları da yine online olarak yapılabilmekte ve gerekli evrakların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesiyle tamamlanmaktadır.

İsrail Vatandaşları Çalışma İzni

İsrail vatandaşları çalışma izni başvurularını doğrudan İsrail’deki Türk temsilciliklerine veya Türkiye’ deki işverenleri aracılığıyla çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu kişiler çevrimiçi başvuruda bulunup gerekli belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ na sunabilir. İlk başvuru sırasında İsrail’deki Türk temsilciliğine imzalı bir iş sözleşmesi veya İş davet mektubu sunulmalıdır.

Başvurunun onaylanması durumunda Türkiye temsilciliği başvuru sahibine Türk işveren veya temsilcisinin on iş günü içinde çalışma izni başvurusunda bulunmak için kullanabileceği bir referans numarası verecektir. İsrail vatandaşı başvuru sürecinde Türkiye’ de bulunmayabileceğinden imzalı iş sözleşmesi ayrıca gönderilmelidir.

Türkiye’ de çalışma izni almak isteyen İsrail vatandaşlarının başvurularını Türkiye’ deki Türk temsilciliklerine yapmaları ve çalışacakları Türk firmalarının da eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na başvurmaları gerekiyor. Çalışma izinleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

Türkiye’de gerçekleştirilecek staj için çalışma izni gerekirken Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar ve belirli şartları sağlayan yabancılar için çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

İsrail vatandaşları da diğer yabancı ülke vatandaşları gibi Türkiye’ de çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvuru sonrasında ÇSGB tarafından çalışma izni verilebilir. Başvuruda bulunan İsrail vatandaşlarının diğer yabancı ülke vatandaşlarıyla aynı prosedürleri takip etmeleri gerekmektedir.

İsrail Vatandaşları İkamet İzni

İsrail Vatandaşları İkamet izni başvurusunda bulunabilmek için İsrail pasaportu sahibi İsrail vatandaşlarının ikamet süresini kapsayan pasaport süreleri bulunması gerekmektedir. İkamet izni başvurusu için de belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Kısa dönem ikamet izni, aile, öğrenci, uzun süreli, insani ve insan ticareti mağduru izinleri gibi Türkiye’de İsrail vatandaşları için mevcut olan oturma izni türleri hakkında bilgi vermektedir. Geçerli oturma iznine sahip İsrail vatandaşları sınır kapılarında vize almadan Türkiye’ye giriş yapabilirler. İsrail vatandaşlarının sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi oturma izni ile eşdeğer kabul edilmektedir. Türkiye’de vize veya vize muafiyeti kapsamında tanınan süreden daha fazla kalan İsrail vatandaşlarının oturma izni alması gerekmektedir. Oturma izni başvurusu İsrail’deki Türk temsilciliklerine yapılmalıdır. Başvurunun vize veya vize muafiyet süresi dolmadan yapılması gerekmektedir. Oturma izni her yabancı için ayrı ayrı ve kalış amacına göre düzenlenmektedir. Belgeler ikamet adreslerine gönderilir.

Oturma izni başvuru ve uzatma işlemleri e-ikamet sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izni süresinden en az 60 gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. İlk oturma izni başvurusu, sistem tarafından belirlenen tarih ve saatte yerel Göçmenlik Bürosunda şahsen yapılmalıdır.

İsrail Vatandaşları Oturma İzni uzatma başvurusu yapılırken gerekli belgelerin ikamet ettikleri ildeki Göçmenlik Bürosuna iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. İsrail vatandaşları, oturma izinlerinin sona ermesinden en az 60 gün önce izin uzatma başvurusunda bulunmalıdır. İzin uzatma başvurusunda e-ikamet sistemi üzerinden herhangi bir ücret gerektirmeyen başvuru belgesi verilir. Bu belge, İsrail vatandaşlarının ikamet tezkereleri sona ermiş olsa bile uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal olarak kalmalarına izin vermektedir. İsrail vatandaşları ülkeyi terk etmek isterlerse, başvuru belgesini ikamet ettikleri şehirdeki Göçmen Bürosuna onaylatmaları gerekir.

Türkiye’ye Seyahat Eden İsrail Vatandaşları İçin Vize Uygulamaları Nelerdir?

Umuma Mahsus Pasaport sahibi olan ve Türkiye’ de üç aydan fazla kalmayı planlayan İsrail vatandaşlarının İsrail’deki Türk temsilciliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde olası gecikmeler nedeniyle planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce vize başvurusunda bulunulması tavsiye edilir. İsrail vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ ye giriş için mutlak bir hak sağlamamaktadır. Türkiye’ ye giriş izni verme konusunda nihai karar ve yetki sınır makamlarına aittir.

Türkiye’ yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahipleri için Türkiye’de kalış süresini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası gerekmektedir. Vize veya vize muafiyeti 180 günde en fazla 90 gün kalınmasına izin verir. Bu kural İsrail vatandaşları da dahil olmak üzere tüm yabancı uyruklular için geçerlidir.

Çifte pasaport hamilleri farklı pasaportlarla Türkiye’de son 180 gün içinde 90 günden fazla kalamazlar.

Olumsuz sonuçlanması durumunda vize başvuru ücretleri iade edilmez.

Herhangi bir amaçla Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan 18 yaşından küçük İsrail vatandaşlarının vize başvurusu sırasında her iki ebeveynden de muvafakat almaları gerekmektedir. Anne ve babanın boşanmış olması veya birinin ölmüş olması halinde çocuğun velayetini kanıtlayan bir belge sunulmalıdır.

E-Vize Uygulaması

İsrail Vatandaşları E-Vize uygulaması Türkiye hudut kapılarında verilen etiketli veya kaşeli vizelerin yerini alan elektronik vize sistemidir. Başvuru E-Vize web sitesi üzerinden yapılabilir ve e-vizeler başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru sahipleri e-vizelerinin çıktısını alarak havayolu ve gümrük yetkililerine ibraz etmelidir.

Tüm çalışma ve eğitim vizeleri için elektronik ortamda başvuru yapılabilir ancak başvuru sahiplerinin İsrail’deki Türk temsilciliklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Umuma mahsus ve resmi pasaport hamili İsrail vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaftır. 90 günden fazla kalışlar için oturma izni gereklidir.

İsrail

İsrail Orta Doğu’ da bir ülkedir ve Akdeniz’in doğu kıyısında yer alır. 1948 yılında kurulan İsrail’in başkenti Kudüs’tür. İbranice ve Arapça resmi dilleri olan İsrail’in nüfusu yaklaşık 9 milyon kişidir. İsrail, teknoloji, bilim, turizm ve tarım alanlarında güçlü bir ekonomiye sahiptir. Ülke aynı zamanda Yahudilerin kutsal yerlerine ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel merkezdir

İsrail Ve Türkiye Ekonomik İlişkileri

İsrail ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda giderek gelişmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılı itibariyle 7,3 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye İsrail için önemli bir ticaret ortağıdır ve İsrail Türkiye’ye en çok ihracat yapan ülkeler arasında yer almaktadır.

İki ülke arasındaki ticaret özellikle savunma sanayi, enerji, turizm ve tarım sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. İsrail Türkiye için petrol, doğalgaz ve güneş enerjisi gibi kaynakların bir kaynağıdır ve Türkiye de İsrail için önemli bir turizm pazarıdır.İsrail ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliği de son yıllarda artmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button