Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Yabancılar

Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Yabancılar Çalışma İzni

Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Yabancılar

Türkiye’de yabancılar kendi nam ve hesabına çalışabilirler yasal olarak çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorundadırlar. Bu izin yabancının Türkiye’de hangi işi yapacağına ve çalışacağı süreye bağlı olarak değişiklik gösterir.

Yabancılar çalışma izni için ilgili belgeleri tamamlamaları ve başvurularını Türkiye’deki ilgili makamlara (genellikle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında pasaport, iş sözleşmesi, sağlık raporu, adli sicil kaydı gibi belgeler yer almaktadır.Kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların vergi mükellefiyetleri de bulunmaktadır.

Kendi Nam ve Hesabına Çalışacak Yabancıların Çalışma İzni Kriterleri

Türkiye’de kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmeleri için belirli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterler şunlardır:

  • Yabancı uyruklunun Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için, ülkesindeki mesleki eğitim veya öğreniminin Türkiye’deki meslek veya sektörle ilgili olması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklunun Türkiye’de çalışacakları işin Türkiye’de bulunmayan özel bir uzmanlık gerektirmesi veya üst düzey yönetim pozisyonu gibi özel bir nitelik taşıması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklunun Türkiye’de çalışacakları işin Türk vatandaşlarına da açık olması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklunun Türkiye’deki işverenin de belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterler arasında, Türkiye’de faaliyet gösteren bir firma olması, Türk vatandaşlarına iş imkanı sağlaması, sosyal güvenlik primlerini düzenli ödemesi gibi unsurlar yer almaktadır.Yabancı uyruklunun Türkiye’de çalışma izni alabilmek için belirli bir yaş sınırını aşmış olması gerekmektedir.

Bu kriterlerin yanı sıra yabancı uyrukluların çalışma izni başvuruları Türkiye’nin yabancı çalışanlarla ilgili mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır. Başvurular çalışacakları işin bulunduğu yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlükleri veya yurt dışındaki Türk Konsoloslukları aracılığıyla yapılabilmektedir.

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından yayınlanan bir gazetedir. Bu gazete, esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarını tutmak, sicil tasdiknamesi vermek ve sicil kayıtlarını güncellemek amacıyla yayınlanmaktadır.

Türkiye’de esnaf ve sanatkarların faaliyet göstermesi için ilgili meslek odasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu kayıt işlemi sırasında, esnaf ve sanatkarların TESOB Sicil Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları gerekmektedir. TESOB Sicil Müdürlüğü, esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarını tutar ve günceller.

Esnaf ve sanatkarlar sicil kayıtlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişiklikleri TESOB Sicil Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimler, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanır ve bu sayede tüm Türkiye’deki esnaf ve sanatkarlar bu değişiklikleri takip edebilirler.

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Türkiye’deki tüm esnaf ve sanatkarlar için önemli bir kaynak olarak kabul edilir ve sicil tasdiknamesi almak gibi işlemler için gereklidir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm ticari işletmelerin kayıt ve ilanlarının yapıldığı resmi bir gazetedir. Ticaret Sicili Gazetesi’nde, ticari işletmelerin kuruluş, tescil, sicil değişiklikleri, ilan ve duyuruları gibi konular yer alır.

Ticaret Sicili Gazetesi ‘ ne Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından hazırlanan belgeler gönderilir ve bu belgeler Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanır. Ticari işletmelerin kuruluş işlemleri, ortaklık değişiklikleri, ticari unvan değişiklikleri, adres değişiklikleri, ana sözleşme değişiklikleri ve diğer tüm sicil işlemleri Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

Ticaret Sicili Gazetesi resmi bir gazete olduğu için ilanların yayınlanması için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. İşletmeler, Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan ilanları takip ederek, diğer ticari işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi edinebilirler.

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

Eğer yabancı bir kişi Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışmak istiyorsa öncelikle Türkiye’de çalışma izni alması gerekmektedir. Türkiye’de çalışma izni almak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:

Türkiye’de bir işveren bulun ve onunla anlaşma sağlanması. Bu işveren yabancı işçinin Türkiye’de çalışma izni alması için gerekli başvuru belgelerini hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür.

Türkiye’de bir çalışma izni başvurusu yapılması

Bu başvuru Türkiye’de bulunan bir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılır ve gerekli belgelerle birlikte sunulur. Belgeler arasında işverenin onayını içeren bir belge, yabancı işçinin pasaportu ve vize fotokopisi gibi belgeler bulunmaktadır.

Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesi ve onaylanması

Başvuru onaylandıktan sonra, yabancı işçi Türkiye’de çalışma izni sahibi olacaktır ve Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışmaya başlayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button