Yabancılar İçin Yasak Meslekler

Yabancılar İçin Yasak Meslekler

Yabancılar İçin Yasak Meslekler

Yabancılar İçin Yasak Meslekler ve yabancıların çalışma izni alabildiği meslekler olarak 2 gruba ayrılmıştır. Bazı meslekler için özel yetki veya lisans gerekir. Bu meslekler arasında; doktor, avukat, eczacı, dişçi, veterinerlik gibi meslekler bulunmaktadır. Türkiye’de yerleşik olmayan yabancılar için çalışma izni için Türkiye’de bir işverenin onları işe aldığını ve çalışma izni için gerekli belgelerin sunulmasını gerektirebilir.

  • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık Türkiye’de yabancıların diş tabipliği, dişçilik ve hastabakıcılık gibi meslekleri yerine getirmesi kanunlar tarafından yasaklanmıştır. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca, bu meslekleri yerine getirmek için Türk vatandaşı olmak veya özel izin almak gerekmektedir.
  • Eczacılık
  • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
  • Avukatlık
  • Noterlik
  • Veterinerlik
  • Gümrük müşavirliği
  • Turist rehberliği
  • Kara suları dahilinde mercan ihracı, istiridye, midye, sünger, inci, balık, dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, tayfalık, çarkçılık, katiplik,
  • Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi

Bu meslekler yabancılar için Türkiye‘ de yasaklıdır. Bu meslekleri yerine getirmek için Türk vatandaşı olmak gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button